ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์"

ขอเชิญเข้าร่วมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์"
งานประเพณีการแข่งขันเพื่อเทิดทูนความซื่อสัตย์ของพ่อพันท้ายนรสิงห์ "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์"
เริ่มจัดขึ้นมายาวนานโดยความร่วมมือของคนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อให้นักวิ่งที่มาร่วมงานเกิดความประทับใจ และจะยังคงรักษาสิ่งดีๆ เหล่านั้นไว้ชั่วลูกหลาน
โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้สมัครวิ่ง
Register

แจ้งโอนเงิน
Payment Confirmation

ข้อมูลการแข่งขัน
Running Info.